top of page
Image de NASA

E-CUBE is het strategisch adviesbureau dat zich toelegt op de uitdagingen energie, mobiliteit en klimaat

ONZE EXPERTISE

Energie &
Milieu

Image de Nicholas Doherty
Image de Frédéric Paulussen
1545151204_Developpement-du-Biogaz-en-France-les-leviers-pour-faire-baisser-les-couts_gran
Image de Anders J

Hernieuwbare energiebronnen | Opslag | Waterstof | Biogas - Biobrandstoffen | Elektriciteit & gasnetten, warmte & koude | Kernenergie | Water & Afval | CCUS | Energie-efficiëntie

Mobiliteit & Infrastructuren

Image de Patrick
Image de Ernesto Leon
borne recahrge.jpg
Image de Dovile Ramoskaite

Koolstofarm transport | Rail & Lucht | Slimme netwerken | Stedelijke & regionale mobiliteit | Laadinfrastructuur

Klimaatstrategie &
Duurzame innovatie 

Image de veeterzy
Image de Federico Bottos
Décarbonation Agriculture.jpg
loop.jpg

Decarbonatiestrategie | Industriële ecologie | Circulaire economie | Klimaatrisico's | Duurzame bedrijfsmodellen 

ONZE INTERVENTIES

 • Marktonderzoek

 • Ontwikkelingsstrategie

 • Risico's en gelegenheden met betrekking tot de energietransitie

 • Decarbonatieplannen

 • Strategische en commerciële due diligences

 • Strategie en lobbyen op het gebied van regelgeving

 • Benchmarks van de concurrentie

 • Waardering van activa

2.png

Strategie &
due diligence

 • Predictieve modellen

 • Datastrategie & artificial intelligence

 • Digitale transformatie

 • AMOA Informatiesysteem

 • Opportunity review: big data & AI

 • Waardering van gegevens

 • Snelle ontwikkeling

 • Incubatie van nieuwe initiatieven

8.png

Digitale analyse & gegevensanalyse

6.png

Organisatie & prestaties

 • Organisatorische diagnostiek

 • Transformatieprogramma's

 • Prestatieplannen

 • Aanpassing van het aankoopbeleid aan deklimaatproblematiek

 • Steun voor de uitvoering 

 • Governance 

 • Operationele uitmuntendheid

 • Beheer van activa

4.png

Innovatie

 • Innovatiestrategie en -portefeuille

 • Onwikkeling & Innovatie-organisatie

 • Corporate Venturing

 • Open innovatie

 • Ideation processen

 • Opbouw businessmodel

 • Projectondersteuning

ONZE KANTOREN

Parijs

Lausanne

Brussel

Image de Yeo Khee
Lausanne.jpg
Image de Marius Badstuber

Ontdek onze teams

Ontdek onze teams

Ontdek onze teams

ONZE WAARDEN

Inzet voor de energie- en milieutransitie

Expert en acteur in EEO

Via ons bedrijf en onze expertise werven wij consultants die gepassioneerd zijn door de uitdagingen van de energie- en milieutransitie en de klimaatverandering. Wij streven er met bescheidenheid maar vastberadenheid naar aan deze transities deel te nemen met concrete acties en toezeggingen aan onze klanten en werknemers.

bottom of page